Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 462 171 429 Ft Költségvetési bevétellel, 445 162 481 Ft Költségvetési kiadással, 17 008 948 Ft költségvetési maradvánnyal; 85 867 806 Ft Finanszírozási bevétellel, 11 131 681 Ft Finanszírozási kiadással, 74 736 125 Ft Finanszírozási maradvánnyal; 548 039 235 Ft Összes teljesített bevétellel, 456 294 162 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2021. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét a 24. melléklet tartalmazza.

8. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 25. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 26. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságállományát a 27. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

12. § A céljelleggel nyújtott támogatásokat a 29. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 30. melléklet, a 31. melléklet és a 32. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedéseket a 33. melléklet tartalmazza.

15. § A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

16. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A jegyző és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

17. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.