Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

2022.06.01.

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Tisztifőorvos, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, a Magyar Orvosi Kamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Pap Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat):

a) felnőtt és gyermek lakosságot ellátó vegyes háziorvosi,

b) védőnői,

c) iskola-egészségügyi,

d) fogorvosi

e) háziorvosi ügyeleti,

f) fogorvosi ügyeleti

egészségügyi alapellátást működtet.

2. § Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe 1 felnőtt és gyermek lakosságot ellátó vegyes háziorvosi körzetet alkot.

3. § Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe 1 védőnői körzetet alkot.

4. § Az iskola-egészségügyi alapellátás az Önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési intézményekre terjed ki.

5. § A fogorvosi alapellátás körzete Szabolcsveresmart, Pap, Jéke települések teljes közigazgatási területére terjed ki. A fogorvosi körzet székhelye: Szabolcsveresmart

6. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás Kisvárda székhellyel (4600 Kisvárda, Szent György tér 2.) a Városi Egészségügyi Alapellátással kötött szerződések útján működik és van jelen a körzet településeinek közigazgatási területén.

7. § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 7/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.