Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Hatályos: 2022. 01. 01
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza. A rendeletben szükséges szabályozni a rendelet tárgyi, területi és személyi hatályát, mivel a rendelet hatálya a Szociális és Intézmény-fenntartó Társulás Pap társulásban részt vevő önkormányzatok közigazgatási területeire, a társulás által fenntartott intézménnyel jogviszonyba kerülő természetes személyekre terjed ki.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái kerültek rögzítésre. A társulás által fenntartott Szociális Alapszolgáltatási Központ Pap intézmény a gyermekjóléti szolgáltatást biztosítja.
A 3. §-hoz
Az ellátás igénybe vételére irányuló kérelem benyújtásának módja, az ellátás megszűnése kerül szabályozásra
A 4. §-hoz
Az ellátást térítésmentesen kell biztosítani.
Az 5. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.