Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális alapszolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2022. 09. 01

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a szociális alapszolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 2. § tekintetében a 62. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
A szociális alapszolgáltatásokat Pap Község Önkormányzata és az érintett települések önkormányzatai a Szociális Intézményfenntartó Társulás Pap társulás keretében látják el. Az ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Pap Község Önkormányzata rendeletet alkotott még 2011-ben, melyet azóta több alkalommal módosított.
Az intézményi térítési díjak emelése is indokolta a hatályos rendeletek felülvizsgálatát.
A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően az eddigi módosításokat is figyelembe véve új rendelet megalkotásáról döntött.