Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott.
A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 1. §-a a bevételi és kiadási főösszegeket és a költségvetési maradványt határozza meg.
A 2–15. §-hoz
A rendelet 2. -15. §-ai a mellékleteket tartalmazza.
A 16. §-hoz
A rendelet 16. §-a a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítésével, és a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetésével kapcsolatos jegyzői feladatokat határozza meg.
A 17. §-hoz
Az 17. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.