Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.14.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzatok számára az éves költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő. A költségvetés készítésével kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.
Az éves költségvetésben kerülnek megtervezésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által meghatározott, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai.
A költségvetés tartalmazza az önkormányzat számszerűsíthető forrásait és az egyes feladatok megvalósítására felhasználható kiadások előirányzatát.
A kötelezően előírt szabályok megvalósítása mellett a költségvetési rendelettervezethez kiegészítő szöveges tájékoztató táblák is kapcsolódnak a mind szélesebb körű tájékoztatás érdekében.
A Rendelettervezet a gazdálkodás lebonyolításával összefüggésben, a jogszabályi előírásokkal összhangban további helyi szabályok megállapítására is tesz javaslatot.