Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló és 3/2007. (III.21.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 27- 2014. 10. 27

Tiszainoka Község Önkormányzat képviselő – testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének 2. bekezdésébe foglalt jogkörében eljárva Tiszainoka Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III.21.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§ A rendelet 47. § (1) bekezdése az alábbira változik:


” (1) A polgármester tisztségét főállásban látja el. A polgármester felett a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, illetményét a vonatkozó jogszabály előírásai alapján összegszerűen állapítja meg.”


2.§ A rendelet 2. sz. függeléke  az alábbira változik:


„2. számú függelék


A képviselőtestület  Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjainak névsora:


Elnök:

Vargáné Lovas Anita önkormányzati képviselő


A  Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjainak létszáma 4 fő


Tagok:


R. Kiss Imre önkormányzati képviselő

Tóthné Futás Andrea önkormányzati képviselő


Matastik Andrea nem képviselő bizottsági tag

Horváth Csaba nem képviselő bizottsági tag”


  1. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti