Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(V.23.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 24

Tiszainoka Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ 1.)Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés zárszámadásáról szóló beszámolót


116.995 ezer Ft bevétellel,


116.995 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.


2.) A rendelet 1. számú melléklete az Önkormányzat vagyonának alakulását a könyvviteli mérleget mutatja be.

3.) A rendelet 2.-3. számú melléklete az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásainak részletezését tartalmazza.

4.) A rendelet 4.-5. számú mellékletei az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit részletezi.

5.) A rendelet 6.-8.. számú mellékletek az Önkormányzat a kiadások és bevételek szakfeladatonkénti és kormányzati funkciónkénti bontásait tartalmazza.

6.) A rendelet 9. számú melléklete a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását tartalmazza.

7.) A rendelet 10. számú melléklete a egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás.


2.§ Ezen önkormányzati rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba.