Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 29- 2016. 05. 31

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 34. § (1) – (5) bekezdésére valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:


A költségvetés bevételei és kiadásai


1.§ (1) Tiszainoka Község Önkormányzatának az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015.(II.27.) (továbbiakban: rendelet) rendeletének 2. § (1) bekezdése az alábbira változik:


„2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

                         (1)      A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését


                                          105 448eFt költségvetési bevétel

                                           105 448eFt költségvetési kiadás.


állapítja meg.”


(2) Tiszainoka Község Önkormányzatának 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Tiszainoka Község Önkormányzatának 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Tiszainoka Község Önkormányzatának 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


Záró és vegyes rendelkezések


2.§ (1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.