Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.17.

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére a következő rendelet alkotja:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba és 2022. február 17-én hatályát veszti.

1. melléklet3

2. melléklet4

3. melléklet5

4. melléklet6

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.