Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 6/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 6/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.17.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.