Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 6/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 6/2019. (V. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.16.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2019.(V.14.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2019.(V.14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító Kultúrházat, mint közösségi színteret, valamint könyvtári szolgáltató helyként az alábbi épületet, ingatlant biztosítja:)

„a)Kultúrház közösségi színtér 5464 Tiszainoka Attila út 52. (25/8 hrsz)”

3. § Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2019.(V.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

4. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.