Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 02- 2022. 06. 01

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.02.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.