Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg.

1. § Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2020.(III.2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell – az e rendelet szerinti – pályáztatást tartani:)

„c) az építési beruházás, árubeszerzés, és szolgáltatás esetén az egymillió forintot meg nem haladó beszerzésekre.”

(meg nem haladó beszerzésekre.)

2. § Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2020.(III.2.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A versenyző ajánlatkérési eljárást kell alkalmazni azoknál a beszerzéseknél, amelyeknél a beszerzés értéke eléri:)

„b) Árubeszerzés esetén az egymillió forintot,
c) Szolgáltatás esetén az egymillió forintot,”

(de nem éri el a beszerzések értéke a Kbt. hatálya alá tartozó, és az ott meghatározott, illetve az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárokat)

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.