Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszainoka Község Önkor-mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 11- 2023. 07. 10

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszainoka Község Önkor-mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.11.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg.

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet 2023. július 10-én lép hatályba, és 2023. július 11-én hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.