Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszainoka Község Önkor-mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 10- 2023. 07. 10

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszainoka Község Önkor-mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.10.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg.

1. § A Tiszainoka Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat székhelye, címe: 5464 Tiszainoka, Kossuth L. út 2.”

2. § A Tiszainoka Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei:)

„e) társulás”

(látja el.)

3. § A Tiszainoka Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. július 10-én lép hatályba, és 2023. július 11-én hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (VII. 10.) önkormányzati rendelethez