Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 29

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következő rendelet alkotja:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez6

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.