Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16
Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet módosítás az önkormányzat működési bevételeit és a működési kiadásait határozza meg. Az önkormányzati költségvetési rendelet mellékleteit módosítja.
A 2. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.