Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01
Az önkormányzat és intézményei által megvalósítandó beszerzések ajánlatkérési, elbírálási és megvalósítási szabályairól szóló 5/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályok. A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.
A jogszabály módosítást indokolja, hogy a méltatlansági eljárás lefolytatását is a képviselő-testület illetékes szakbizottságának kell lefolytatni, mely bizottság kijelölésre került, valamint bővül az önkormányzat szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciói is.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzési értékhatárokat egységesen megemeli 1.000.000,- Ft-ra. Ezzel a beszerzések lebonyolítása egyszerűbbé és hatékonyabbá válik.
A 3. §-hoz
Hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.