Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2023. 10. 01

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.01.
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételheti meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.
A Rendeletben szerepel a közösségi együttélés alapvető szabályai megszegésének jogkövetkezményeként alkalmazható anyagi jogi szankció: a közigazgatási bírság kiszabásának lehetősége is. Hatályos eljárási kódex az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. Hatályba lépett a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A rendelet személyi és tárgyi hatályát állapítja meg
A 3. §-hoz
A rendeletben használt fogalmakat deklarálja.
A 4–6. §-hoz
A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során alkalmazott eljárási szabályokat és szankciókat határozza meg.
A 7–20. §-hoz
A közösségi együttélést sértő magatartásokat határozza meg, melyek Tiszainoka Község jelképek használatával összefüggő, az utca- és házszámtábla elhelyezésével, az állattartással, a közrend elleni, a kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettségeivel, temetkezéssel és a köztemető használatával, helyi hirdetményekkel kapcsolatos burkolt közterület felbontására, használatára, köztisztasággal, köz - és magánterületek rendezettségével, hó- és síkosságmentesítéssel, települési hulladék gyűjtésével, az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával, a környezet, illetve zöldfelületek védelmével és a közterület használatával kapcsolatosak.
A 21. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A hatályba lépésre olyan időpontot későbbi időpontot határoz meg, hogy az alkalmazhatóságra fel lehessen készülni.