Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 30

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.30.
Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Általános indokolás
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint kötelező megalkotnia.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályát határozza meg. A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének a végrehajtását tartalmazza az önkormányzati rendelet az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján. A költségvetés főösszegét, a működési célú kiadások előirányzatának teljesítését, a felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését, a finanszírozási kiadásokat, a működési célú bevételeket, a felhalmozási célú bevételeket és a finanszírozási bevételeket, valamint a beszámoló részét képező mellékleteket.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.