Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének a módosításról

Hatályos: 2023. 05. 30

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.30.
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének a módosításról
Általános indokolás
Tiszainoka Község Önkormányzatának a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete szabályozza a településen élő személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások igénybevételének helyi szabályait. A rendelet 2015. március hó 1. napján lépett hatályba és célja a helyi sajátosságoknak megfelelően biztosítani a szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben biztosított ellátásokat, formáit, feltételeit és garanciáit.
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege és a nyugdíjminimum szövegrész helyett a szociális vetítési alap került feltüntetésre.
A 8. §-hoz
A rendelet a hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.