Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszainoka Község Önkor-mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 10

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.10.
Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszainoka Község Önkor-mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok. A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Tiszainoka Község Önkormányzatának cím pontosítása történt meg a törzskönyvi nyilvántartással megegyezően.
A 2. §-hoz
Tiszainoka Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019 (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdés e) pontjában lévő „tárulás” szó elírás miatt javításra került „társulásra”
A 3. §-hoz
A rendelet 2. számú mellékletének módosítása a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7) PM rendeletnek megfelelőlen.
A 4. §-hoz
Hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.