Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.17.
Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre került a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ában előírtak alapján a jegyző (a pénzügyi-gazdálkodási területen dolgozók közreműködésével) elkészítette az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet a polgármester – az Áht-ban előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt – beterjesztett a képviselő-testületnek.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A tervezet 1. és 2. fejezete meghatározza, hogy mely szervezetekre és milyen módon terjed ki költségvetési rendelet hatálya.
A 3–17. §-hoz
A tervezet 3. fejezete meghatározza az összevont költségvetés 2024. évi bevételi-, kiadási előirányzatainak fő összegeit.
A tervezet 3. §-a a költségvetési bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza a működési költségvetési bevételeket és a felhalmozási bevételeket. A kiadások tartalmazzák a működési költségvetési kiadásokat, a felhalmozási költségvetési kiadásokat és a finanszírozási műveletek kiadásait.
A 4. § a szerint hitel felvételt nem tervez az önkormányzat.
Az 5. § megállapítja, hogy a rendelet tartalmazza e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
A 6 – 17. §-okban felsorolja a rendelet a rendelet mellékleteinek a címét.
A 18–27. §-hoz
A 4. fejezet ezen paragrafusaiban a költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések kerülnek megállapításra.
A 28–32. §-hoz
Az 5. fejezet a költségvetés végrehajtásának szabályait állapítja meg.
A 33. §-hoz
A 6. fejezet záró rendelkezései az átmeneti időszak intézkedéseinek a költségvetésbe történő beillesztését végzi el, illetve a törvényi előírásoknak megfeleltetés mellett intézkedik a tervezet hatályba léptetéséről.