Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (XI.24.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 11. 24

Medina Község Önkormányzat

képviselő-testülete


8/2016. (XI.24.) önkormányzati r e n d e l e t e


az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról


Medina község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Medina község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásraAz alapellátás körzetei

2.§


Medina Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a szekszárdi 1.számú vegyes háziorvosi körzet része.

A körzet székhelye: 7100 Szekszárd, Mikes u. 24.

Medinai rendelés:   Egészségház 7057 Medina, Kossuth utca 57.


3.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.


4.§


Medina Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe Szedres Község Önkormányzata  2.számú védőnői körzetének része.

A körzet székhelye: 7056 Szedres, Templom utca 4.

Medinai védőnői tanácsadó:  7052 Medina, Kossuth tér 59.


5.§


  1. Medina Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területén a fogorvosi alapellátást feladatellátási szerződés keretében látja el a szedresi fogorvosi körzet. A fogorvosi körzet székhelye: 7056 Szedres, Zrínyi utca 2/A.


  1. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 7056 Szedres, Zrínyi utca 2/A.


  1. A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 7100 Szekszárd, Kórház szájsebészet.


6.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7057 Medina, Kossuth utca 57. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


Záró rendelkezések

7.§


Jelen rendelet 2016.december 1. napján lép hatályba.


Vén Attila                                                                              Garai László

polgármester                                                                              jegyzőJelen rendelet Medina községben 2016.november 24. napján kihirdetésre került!

Medina, 2016.november 24.
           Garai László

               jegyző