Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a közterület használatról szóló 9/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 01

MEDINA Község önkormányzatI

 képviselő-testületének

10/2018. (XII.6.) önkormányzati rendelete

a közterület használatról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/  az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alkotmány 44.§(1)bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.  törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában és a 48.§(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)  5.§ (1) a); a 14.§-a, 15.§-a.


2.§

A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


3.§

Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2018. december 6.


                                    dr. Herczig Hajnalka

                                                                       jegyző

  1. melléklet a 9/2011. (IX.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 szóló 10/2018. (XII.6.) önkormányzati rendelethez   


2.  melléklet

a közterület használatról szóló 2011.(IX.1.)önkormányzati rendelethezKözterület-használati díjak mértéke

1) árusító és egyéb fülke, bódé, pavilon


200,- Ft/m2/hó

2) egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek5000,-  Ft/gk/év

3) építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezése 100,- Ft/m2/hó

4) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre1.500,- Ft/nap

5) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység250,- Ft/m2/nap

6) teher-, áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi 72 órán túli folyamatos tárolására


3000,- Ft/gk/hó

7) zöldfelület bármilyen célú igénybevétele

500,- Ft/ m2/nap