Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (XII.5.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 6/2018.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 05- 2019. 03. 30

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI

képviselő-testülete

7/2018. (XII.5.) önkormányzati

rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló 6/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításárólMedina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet 3. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki.

„(9) A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt kiegészítő támogatás, a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.” Záró rendelkezések

4. §


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Medina, 2018. december 5.Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyző

Kihirdetve: 2018. december 5.


                                                                                                

 dr. Herczig Hajnalka

jegyző