Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 06- 2022. 09. 20

MEDINA Község önkormányzatI

 képviselő-testületének

8/2018. (XII.6.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól 

szóló 5/2018. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, továbbá a 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


3.§

Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.Vén Attila                                           dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2018. december 6.


                                                            dr. Herczig Hajnalka

                                                                                               jegyző

  1. Sz. melléklet a 5/2018. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2018. (XII.6.) önkormányzati rendelethez


BÖLCSŐDEI ÉTKEZTETÉSEgy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)


Nettó

Bruttó

1.

Reggeli

70

89

2.

Tízórai

70

89

3.

Ebéd

260

330

4.

Uzsonna

70

89

5.

Összesen:

470

597

                                                              


ÓVODAI ÉTKEZTETÉSEgy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)


Nettó

Bruttó

1.

Tízórai

75

95

2.

Ebéd

260

330

3.

Uzsonna

70

89

4.

Összesen:

405

514ISKOLAI ÉTKEZTETÉSEgy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)


Nettó

Bruttó

1.

Tízórai

91

114

2.

Ebéd

260

332

3.

Uzsonna

90

114

4.

Összesen:

441

560