Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének feltételeiről szóló 13/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 06- 2018. 12. 06

MEDINA Község önkormányzatI

 képviselő-testületének

9/2018. (XII.6.) önkormányzati rendelete

hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló 13/2013. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kölesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:1.§

A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének feltételeiről és díjairól szóló 13/2013. (VIII. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 5.§-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki.


„(8) Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt az (1) és (2) bekezdés szerinti díjból az 1. melléklet 3. pontjában foglalt díjazás illeti meg.


2.§


A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


3.§

A R. jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki.4.§

Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.Vén Attila                                           dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2018. december 6.


                                    dr. Herczig Hajnalka

                                                                       jegyző

 1. melléklet a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2018.(XII.6.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

 1. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja                               20.000,- Ft + ÁFA
 2. A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díja                              20.000,- Ft + ÁFA
 3. A hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötés díja        25.000,- Ft + ÁFA
 4. Az anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt
 • az 1. pont szerinti díjból bruttó 15.000,- Ft díjazás illeti meg,
 • a 2. pont szerinti bruttó 15.000,- Ft díjazás illeti meg,
 • a 3. pont szerinti díjból bruttó 20.000,- Ft díjazás illeti meg.

 1. melléklet 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2018.(XII.6.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

További szolgáltatások (SZ 9305109):

 • szerzői jogdíjfizetés                                                                        400.- Ft
 • gyertya                                                                                          500.- Ft
 • pezsgő                                                                                         1100.- Ft
 • virág                                                                                            2000.- Ft
 • vers (közreműködő díja)                                                                2000.- Ft
 • hangosítás (közreműködő díja)                                                      3000.- Ft.