Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019 (V.3.) önkormányzati rendelete

Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 03- 2019. 05. 02

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  53.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:


1.§

A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„9.§ A Képviselő-testület át nem ruházható feladat és hatásköreit törvény állapítja meg.”


2.§

A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép.


„ 20.§ (1) A képviselő-testület alakuló ülését a polgármester hívja össze és vezeti.”


3.§


A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet 42.§ (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.


„42.§ (2) A képviselő főbb jogai:

 e) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc napon belül érdemi választ kell adni4.§


A Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet 51.§ (2) bekezdésében az „öt napon beül” szövegrész helyébe „a három napon belül” szövegrész lép.5.§


Hatályát veszti Medina Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.22.) önkormányzati rendelet 56.§ (2) bekezdése.


6.§


Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2019. május 3.


                                                dr. Herczig Hajnalka

                                                                       jegyző