Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02- 2022. 08. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.02.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet5

2. melléklet6

3. melléklet7

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.