Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, továbbá a 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

1. Bölcsődei étkeztetés

1

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

2

Reggeli

100

127

3

Tízórai

95

121

4

Ebéd

315

400

5

Uzsonna

100

127

6

Összesen

610

775

2. Óvodai étkeztetés

1

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

2

Tízórai

105

133

3

Ebéd

340

432

4

Uzsonna

95

121

5

Összesen

540

686

3. Iskolai étkeztetés

1

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

2

Tízórai

125

159

3

Ebéd

360

457

4

Uzsonna

115

146

5

Összesen

600

762”