Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.02.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, továbbá a 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 2-án hatályát veszti.

1. melléklet2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.