Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 22- 2022. 09. 23

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.22.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, továbbá a 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 22-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. BÖLCSŐDEI ÉTKEZTETÉS

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

1.

Reggeli

130

165

2.

Tízórai

110

140

3.

Ebéd

390

495

4.

Uzsonna

120

152

5.

Összesen:

750

952

2. ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

1.

Tízórai

150

191

2.

Ebéd

410

521

3.

Uzsonna

130

165

4.

Összesen:

690

877”