Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 22- 2023. 09. 21

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.22.

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

12. § Ez a rendelet 2023. szeptember 21-én lép hatályba, és 2023. szeptember 22-én hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez12

2. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez13

3. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez14

4. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez15

5. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez16

6. melléklet a 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez17

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.