Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 26- 2023. 01. 26

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.26.

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, továbbá a 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

1. BÖLCSŐDEI ÉTKEZTETÉS

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

1.

Reggeli

160

203

2.

Tízórai

115

146

3.

Ebéd

400

508

4.

Uzsonna

130

165

5.

Összesen:

805

1022

2. ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

1.

Tízórai

160

203

2.

Ebéd

430

546

3.

Uzsonna

150

190

4.

Összesen:

740

939