Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 02- 2023. 04. 02

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.02.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (9 bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.