Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31 12:00- 2023. 05. 31

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, továbbá a 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

1. BÖLCSŐDEI ÉTKEZTETÉS

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

1.

Reggeli

180

229

2.

Tízórai

125

159

3.

Ebéd

430

546

4.

Uzsonna

140

178

5.

Összesen:

875

1112

2. ÓVODAI ÉTKEZTETÉS

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

1.

Tízórai

180

229

2.

Ebéd

460

584

3.

Uzsonna

160

203

4.

Összesen:

800

1016