Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

A lakbérekről szóló 3/2015. (V.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 26

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

A lakbérekről szóló 3/2015. (V.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.07.26.

Medina Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékére a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. július 25-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.