Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 02. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.01.

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, továbbá a 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba, és 2024. február 2-án hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.

Reggeli

200

254

2.

Tízórai

140

178

3.

Ebéd

440

559

4.

Uzsonna

150

190

5.

Összesen:

930

1181

2. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.

Tízórai

210

267

2.

Ebéd

480

610

3.

Uzsonna

180

228

4.

Összesen:

870

1105