Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 04
a szociális tűzifa juttatás szabályairól
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet személyi hatályát rögzíti.
A 2. §-hoz
Az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.
A 3. §-hoz
A természetbeni támogatás elosztására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza.
A 4. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendrendelkezést tartalmaz.
Az 1. melléklethez
A szociális tűzifa iránti kérelem formanyomtatványát tartalmazza.
A 2. melléklethez
A szociális tűzifa átvételét igazoló átvételi elismervényt tartalmazza.