Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 17
a 2022. évi költségvetésről
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz
A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat. A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapott támogatás a MÁK által közölt adatok alapján került beépítésre a költségvetésbe. A további bevételi és kiadási előirányzatok a várható gazdasági események tükrében kerültek megtervezésre.
A 10. §-hoz
A felhalmozási kiadások a rendelet-tervezet mellékleteiben részletezésre kerültek, adósságot keletkeztető ügylettel az önkormányzat a 2021. év során nem számol.
A 11. §-hoz
A költségvetés részletezését tartalmazza.
A 12. §-hoz
Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően hiányt nem tervez.
A 13. §-hoz
A tervezett kiadásokon felül képzett forrást részletezi.
A 14–24. §-hoz
A paragrafusok részletező, felhatalmazó és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaznak.