Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 19

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.19.
a szociális tűzifa juttatás szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet meghozatalára a Belügyminisztérium által 2022. évben kiírt a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás elnyerésére tekintettel van szükség. A támogatásból vásárolt tűzifát kiosztásának, illetve a szociális rászorultságnak a szabályait, az igénylés részletes feltételeit az Önkormányzatnak rendeletben kell szabályoznia.
A rendelet-tervezet összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel.