Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 02

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.02.
a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény 8. § (5) bekezdésével megállapításra került az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 29. pontja szerinti fogalommeghatározás. E törvény alkalmazásában Településterv: a településfejlesztési terv és a településrendezési terv együttes megnevezése.
A 2022. július 1. napját követően indított, a településfejlesztési terv (a továbbiakban: fejlesztési terv), a településrendezési terv (a továbbiakban: rendezési terv), a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet készítésére és módosítására irányuló tervezési folyamatokat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új ELjR.) előírásainak megfelelően szükséges lefolytatni az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (a továbbiakban: E-TÉR) felhasználásával.
A településtervet, a kézikönyvet, a településképi rendeletet és azok módosításait a polgármester az elfogadás előtt az E-TÉR felületen egyeztetési eljárásban kötelező jelleggel véleményezteti a partnerekkel. A helyi partnerségi egyeztetés lefolytatása akkor kötelező, ha az önkormányzat partnerségi rendelete a partnerségi egyeztetést az előzőekben részletezett tervezési folyamatok tekintetében előírja.
Az önkormányzat hatályban lévő partnerségi rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során lefolytatandó partnerségi egyeztetést szabályozza, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: régi ELjR.) előírásainak megfelelően.
Az új ELjR. a helyi partnerségi egyeztetésre vonatkozó előírásokat alapjaiban változtatja meg, másrészről pedig egyes tervek elnevezése módosult, míg más tervek megszűntek vagy összeolvadtak.
Fentiekre tekintettel az új ELjR. előírásai szerinti tartalommal bíró, a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása a cél, a jelenleg hatályban lévő partnerségi rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg.