Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

Medina község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 07
Medina község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendeletet értelmező rendelkezéssel egészíti ki.
A 2. §-hoz
Az állattartó telepek elhelyezésére vonatkozóan tartalmaz szabályokat.
A 3. §-hoz
A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.