Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 25
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet kiegészítésre kerül a külön eljárás nélkül nyújtott ellátás tekintetében, illetve a külön eljárás keretében biztosítható ellátás tekintetében.
A 2. §-hoz
Az ellátási területet pontosítja.
A 3. §-hoz
Az 1-3. mellékletek újraszabályozásra kerülnek.
A 4. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
Az 5. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.