Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról

Hatályos: 2023. 07. 25

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.25.
a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról
Végső előterjesztői indokolás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 2023. július 1-től az állam saját hatáskörben látja el az újonnan kialakítandó koncessziós rendszer bevezetésével. A hulladékgazdálkodási közfeladat az állam közfeladatai közé fog tartozni.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdésében az önkormányzatok már csak a h) pont szerinti „az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét” szabályozhatják önkormányzati rendeletben.
Módosul a Ht. 88. § (4) bekezdése is, ahol a c) pontban, már csak a „közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat” állapíthatja meg önkormányzati rendeletében a képviselő- testület.
Ezen törvényi változások miatt indokolt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és az új rendelet megalkotása.