Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 21

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.21.
a 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:
A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.
1. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
Részletes indokolás:
1-7. §-hoz: A módosított bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.
8. §.-hoz: A rendeletben foglaltakat részletező és alátámasztó mellékletek a költségvetési rendelet módosításának megfelelően tartalmazzák az adatokat.
9. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.