Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 26

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (I. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.26.
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet meghozatalára a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján kerül sor.
A rendelet a gyermekétkeztetés térítési díjain változtat.
A rendelet-tervezet összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel.