Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.01.
a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a helyi önkormányzatok feladata különösen a közterületek elnevezése. A Mötv. 42. § 8. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható óta közterület elnevezése, az 51. § (5) bekezdés szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. A 143. § (3) bekezdése alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. Amennyiben valamely rendelkezés nem felel meg a Jat., valamint az IRM rendelet és a KCR rendelet előírásainak, úgy módosítani szükséges azokat.